Navigácia

Preskočiť na navigáciu

Úvodná stránka

My Newsletter

Banerová upútavka na predstavenia

  Veselá vdova rasputin Slahackova Pi čaj, miláčik! Mačky mamma mia Bajaja  Punk rock Aj muži majú svoje dni Boyband Vyhadzovači Nová scénička Čarodejník z krajiny Oz
 • Plagát - RASPUTIN
 • Plagát - AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI
 • Plagát - MAČKY
 • Plagát - BAJAJA
 • Plagát - NOVÁ SCÉNIČKA         štúdio Olympia
 • Plagát - PI ČAJ, MILÁČIK!
 • Plagát - VESELÁ VDOVA
 • Plagát - KOZLIATKA A VLK
 • Plagát - RÓMEO A JÚLIA
 • Plagát - BOYBAND
 • Plagát - MAMMA MIA!
 • Plagát - PUNK ROCK
 • Plagát - DOMOV (...kde je ten tvoj?)
 • Plagát - VYHADZOVAČI          štúdio Olympia
 • Plagát - ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ
 • Plagát - ŠĽAHAČKOVÁ PRINCEZNÁ

Blahoželáme!

Zverejnené 29.04.2013

1.mája 2013 sa dožíva krásneho okrúhleho jubilea jedna z najvýznamnejších herečiek Novej scény pani Gizela Veclová!

Gizela Veclová je nevšedným fenoménom slovenskej divadelnej scény. Narodila sa 1.mája 1923 v Bratislave, ako absolventka konzervatória z triedy Arnolda Flögla začínala počas vojnových rokov v opere SND. Naštudovala drobné i väčšie party operného repertoáru počnúc Kuchárikom v Rusalke cez Musettu v Bohéme až po Martu vo Flotowovej rovnomennej opere. Vďaka mladosti a spontánnosti bola žiadanou predstaviteľkou operetného repertoáru, zažiarila ako Líza v Zemi úsmevov, Sylva v Modrej ruži, či Zora v Tajomnom prsteni.

Po vojne stála pri vzniku košického, vtedy Východoslovenského národného divadla, kde ju do tvoriaceho sa operného súboru pozval riaditeľ Janko Borodáč. Vďaka výraznému talentu a neodolateľnému javiskovému šarmu sa Gizela Veclová rýchlo stala dominantou postavou súboru. Tu sa jej dostala možnosť rýchleho umeleckého rastu. Zo svetového operného repertoáru naštudovala Violettu v Traviate, Améliu v Maškarnom bále, Giuliettu v Hoffmannových rozprávkach, Rosinu v Barbierovi zo Sevilly, Toscu, Čo-čo-san v Madame Butterfly, Laurettu v Giannim Schicchi, Rusalku, i Marienku v Predanej neveste. Z primadonských operetných partov k najväčším úspechom patrili Helena v Poľskej krvi, Giuditta, Soňa v Cárovičovi, Žofka v Cigánskom barónovi.

S príchodom na Novú scénu sa začína umelecky najvýznamnejšie obdobie jej kariéry. Zaraďuje sa do vyprofilovaného súboru na čele s Františkom Krištofom Veselým a stáva sa jeho plnohodnotnou súčasťou. Popri operetnom repertoári, ktorý bol doposiaľ jej doménou, sa dostáva do kontaktu s moderným hudobným divadlom a spoznáva polohu, ktorá sa jej stala najvlastnejšou. Už v hudobnej komédii Parížsky hosť (1957) sa ukázalo, že Gizela Veclová disponuje oveľa väčším registrom výrazových i speváckych prostriedkov, než poskytujú operetné party. V postave Lolity (Pod južným krížom, 1958) sa stretla s novou speváckou polohou - šansónom. Vďaka všestrannému talentu, speváckym, hereckým i tanečným schopnostiam, javiskovému šarmu i noblese si vydobyla pozíciu prvej dámy slovenského muzikálu. Bola nezabudnuteľnou Pani Higginsovou v My Fair Lady (1965), Golde vo Fidlikantovi na streche (1968), Hortenze v Grékovi Zorbovi (1970). Nad všetkými však kraľuje Dolly Leviová v slávnom muzikáli Hello, Dolly! (1966). Jej veľký a všestranne znamenitý výkon bol ocenený na festivale v Karlovych Varoch cenou pre najlepšiu muzikálovú herečku.

Všestranné nadanie Gizely Veclovej sa neobmedzilo len na spevoherný repertoár. Účinkovala i v inscenáciách činohry Novej scény, po boku s vynikajúcimi umelcami Júliusom Vašekom, Ctiborom Filčíkom, Vladom Müllerom či Jozefom Kronerom. Okrem divadla sa uplatnila vo viacerých úlohách v slovenských filmoch Zmluva s diablom, Páni sa zabávajú, Skrytý prameň, Pacho hybský zbojník, či Sváko Ragan, v celom rade televíznych inscenácií, televíznych programoch a prirodzene aj v rozhlase. K tomu treba spomenúť aj jej záslužnú pedagogickú činnosť na košickom konzervatóriu, kde po odchode na dôchodok učila mladých spevákov a hercov teóriu a prax šansónu. Stále však ostala i javiskovo činná. V košickej inscenácii Fidlikanta na streche (1991) si zopakovala úlohu Goldy. A predovšetkým s agentúrou Landgraf - vďaka skvelej znalosti náročnej javiskovej nemčiny - s obrovským úspechom prešla európskymi javiskami v činoherných inscenáciách a najmä v mimoriadne obľúbenej inscenácii My Fair Lady, kde spievala a hrala Mrs. Peercovú ešte po dovŕšení osemdesiatky.

Táto šarmantná, temperamentná dáma, chodiaca pamätnica slovenského divadla, patrí medzi najvýnimočnejšie zjavy slovenskej divadelnej scény.


Pani Gizele Veclovej želáme k jej okrúhlemu jubileu veľa zdravia a životného optimizmu!


Divadlo Nová scéna

S Jozefom Kronerom v muzikáli Fidlikant na streche

7.-fidlikant-na-streche.jpg

Z muzikálu Hello, Dolly!

4.-hello-dolly.jpg

S V.Müllerom v muzikáli Grék Zorba

10.-zorba.jpg

 

 

 

 

Špeciálne predstavenia

SEN NOCI MUZIKÁLOVEJ
SPOJENÍ SK/CZ
CIGÁNKA
TALKSHOW NA PIVEČKO S REŽISÉROM MICHALOM DOMONKOSOM
SILVESTER- MAMMA MIA!
RÓMEO A JÚLIA AFTERPARTY PO DERNIÉRE A 100.REPRÍZE
HRNČIARSKY BÁL

Partneri divadla

S podporou:
Partner DNS:
Mediálni partneri: