Navigácia

Preskočiť na navigáciu

Úvodná stránka

My Newsletter

Banerová upútavka na predstavenia

 cyrano   mamma mia rasputin Mačky  Pi čaj, miláčik! Aj muži majú svoje dni Boyband Čarodejník z krajiny Oz Veselá vdova Punk rock Bajaja Slahackova Nová scénička
 • Plagát - MAMMA MIA!
 • Plagát - BOYBAND
 • Plagát - VESELÁ VDOVA
 • Plagát - ŠĽAHAČKOVÁ PRINCEZNÁ
 • Plagát - AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI
 • Plagát - DOMOV (...kde je ten tvoj?)
 • Plagát - ROZUM A CIT
 • Plagát - NOVÁ SCÉNIČKA         štúdio Olympia
 • Plagát - KOZLIATKA A VLK
 • Plagát - MÁRIA TERÉZIA #posledná milosť
 • Plagát - ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ
 • Plagát - PI ČAJ, MILÁČIK!
 • Plagát - PUNK ROCK
 • Plagát - CYRANO Z PREDMESTIA
 • Plagát - MAČKY
 • Plagát - RASPUTIN
 • Plagát - BAJAJA

Blahoželáme!

Zverejnené 29.04.2013

1.mája 2013 sa dožíva krásneho okrúhleho jubilea jedna z najvýznamnejších herečiek Novej scény pani Gizela Veclová!

Gizela Veclová je nevšedným fenoménom slovenskej divadelnej scény. Narodila sa 1.mája 1923 v Bratislave, ako absolventka konzervatória z triedy Arnolda Flögla začínala počas vojnových rokov v opere SND. Naštudovala drobné i väčšie party operného repertoáru počnúc Kuchárikom v Rusalke cez Musettu v Bohéme až po Martu vo Flotowovej rovnomennej opere. Vďaka mladosti a spontánnosti bola žiadanou predstaviteľkou operetného repertoáru, zažiarila ako Líza v Zemi úsmevov, Sylva v Modrej ruži, či Zora v Tajomnom prsteni.

Po vojne stála pri vzniku košického, vtedy Východoslovenského národného divadla, kde ju do tvoriaceho sa operného súboru pozval riaditeľ Janko Borodáč. Vďaka výraznému talentu a neodolateľnému javiskovému šarmu sa Gizela Veclová rýchlo stala dominantou postavou súboru. Tu sa jej dostala možnosť rýchleho umeleckého rastu. Zo svetového operného repertoáru naštudovala Violettu v Traviate, Améliu v Maškarnom bále, Giuliettu v Hoffmannových rozprávkach, Rosinu v Barbierovi zo Sevilly, Toscu, Čo-čo-san v Madame Butterfly, Laurettu v Giannim Schicchi, Rusalku, i Marienku v Predanej neveste. Z primadonských operetných partov k najväčším úspechom patrili Helena v Poľskej krvi, Giuditta, Soňa v Cárovičovi, Žofka v Cigánskom barónovi.

S príchodom na Novú scénu sa začína umelecky najvýznamnejšie obdobie jej kariéry. Zaraďuje sa do vyprofilovaného súboru na čele s Františkom Krištofom Veselým a stáva sa jeho plnohodnotnou súčasťou. Popri operetnom repertoári, ktorý bol doposiaľ jej doménou, sa dostáva do kontaktu s moderným hudobným divadlom a spoznáva polohu, ktorá sa jej stala najvlastnejšou. Už v hudobnej komédii Parížsky hosť (1957) sa ukázalo, že Gizela Veclová disponuje oveľa väčším registrom výrazových i speváckych prostriedkov, než poskytujú operetné party. V postave Lolity (Pod južným krížom, 1958) sa stretla s novou speváckou polohou - šansónom. Vďaka všestrannému talentu, speváckym, hereckým i tanečným schopnostiam, javiskovému šarmu i noblese si vydobyla pozíciu prvej dámy slovenského muzikálu. Bola nezabudnuteľnou Pani Higginsovou v My Fair Lady (1965), Golde vo Fidlikantovi na streche (1968), Hortenze v Grékovi Zorbovi (1970). Nad všetkými však kraľuje Dolly Leviová v slávnom muzikáli Hello, Dolly! (1966). Jej veľký a všestranne znamenitý výkon bol ocenený na festivale v Karlovych Varoch cenou pre najlepšiu muzikálovú herečku.

Všestranné nadanie Gizely Veclovej sa neobmedzilo len na spevoherný repertoár. Účinkovala i v inscenáciách činohry Novej scény, po boku s vynikajúcimi umelcami Júliusom Vašekom, Ctiborom Filčíkom, Vladom Müllerom či Jozefom Kronerom. Okrem divadla sa uplatnila vo viacerých úlohách v slovenských filmoch Zmluva s diablom, Páni sa zabávajú, Skrytý prameň, Pacho hybský zbojník, či Sváko Ragan, v celom rade televíznych inscenácií, televíznych programoch a prirodzene aj v rozhlase. K tomu treba spomenúť aj jej záslužnú pedagogickú činnosť na košickom konzervatóriu, kde po odchode na dôchodok učila mladých spevákov a hercov teóriu a prax šansónu. Stále však ostala i javiskovo činná. V košickej inscenácii Fidlikanta na streche (1991) si zopakovala úlohu Goldy. A predovšetkým s agentúrou Landgraf - vďaka skvelej znalosti náročnej javiskovej nemčiny - s obrovským úspechom prešla európskymi javiskami v činoherných inscenáciách a najmä v mimoriadne obľúbenej inscenácii My Fair Lady, kde spievala a hrala Mrs. Peercovú ešte po dovŕšení osemdesiatky.

Táto šarmantná, temperamentná dáma, chodiaca pamätnica slovenského divadla, patrí medzi najvýnimočnejšie zjavy slovenskej divadelnej scény.


Pani Gizele Veclovej želáme k jej okrúhlemu jubileu veľa zdravia a životného optimizmu!


Divadlo Nová scéna

S Jozefom Kronerom v muzikáli Fidlikant na streche

7.-fidlikant-na-streche.jpg

Z muzikálu Hello, Dolly!

4.-hello-dolly.jpg

S V.Müllerom v muzikáli Grék Zorba

10.-zorba.jpg

 

 

 

 

Pripravujeme

BEDÁRI

Partneri divadla

S podporou:
Partner DNS:
Mediálni partneri: