Navigácia

Preskočiť na navigáciu

Úvodná stránka

My Newsletter

Banerová upútavka na predstavenia

  cyrano  mamma mia rasputin Mačky  Pi čaj, miláčik! Aj muži majú svoje dni Boyband Čarodejník z krajiny Oz Veselá vdova Punk rock Bajaja Slahackova Nová scénička
 • Plagát - BAJAJA
 • Plagát - MÁRIA TERÉZIA #posledná milosť
 • Plagát - ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ
 • Plagát - MAMMA MIA!
 • Plagát - ROZUM A CIT
 • Plagát - VESELÁ VDOVA
 • Plagát - CYRANO Z PREDMESTIA
 • Plagát - KOZLIATKA A VLK
 • Plagát - BOYBAND
 • Plagát - NOVÁ SCÉNIČKA         štúdio Olympia
 • Plagát - ŠĽAHAČKOVÁ PRINCEZNÁ
 • Plagát - PUNK ROCK
 • Plagát - MAČKY
 • Plagát - RASPUTIN
 • Plagát - AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI
 • Plagát - PI ČAJ, MILÁČIK!
 • Plagát - DOMOV (...kde je ten tvoj?)

Zomrela dlhoročná sólistka DNS Oľga Gallová

Zverejnené 20.09.2017

S hlbokou ľútosťou sme prijali správu o úmrtí pani Oľgy Gallovej, bývalej dlhoročnej sólistky spevohry Divadla Nová scéna.
Oľga Gallová odišla dňa 16.septembra 2017 vo veku 85 rokov.

Pani Oľga Gallová stvárnila na doskách Novej scény desiatky nezabudnuteľných postáv v operetách, muzikáloch, hudobných komédiách ale aj v činohre. Svoj talent uplatnila vo filme aj televízii.

Posledná rozlúčka so zosnulou Oľgou Gallovou bude v piatok 22.septembra o 15.30 hod. v bratislavskom Krematóriu.

Česť jej pamiatke!


Oľga Gallová

24. október 1931 –  16. september 2017

Oľga Gallová nastúpila na Novú scénu v roku 1953, v čase jej osamostatnenia sa od administratívnej kurately Slovenského národného divadla. Spevoherný súbor v tom čase viedol a formoval František Krištof Veselý a všestranne talentovaná absolventka spevu na Vysokej škole múzických umení a Konzervatóriu v Bratislave a sólová tanečnica z Lúčnice plne zodpovedala jeho koncepcii hudobno-dramatického divadla postaveného na vyrovnanosti hereckého a speváckeho prejavu.

Nastúpila na post sólistky a udržala si ho až do roku 1991. Prvou postavou stvárnenou na javisku Novej scény bola Komorná v hudobnej komédii známej českej trojice Voskovec – Werich – Ježek Nebo na zemi (1953) v réžii F. Krištofa Veselého. Po nej prišiel bohatý rad postáv mladých kladných hrdiniek v operetách a hudobných komédiách predovšetkým zo súčasnosti – Nastenka Gusenková v Piesni tajgy (1954), Katka v Hrčiarskom bále (1956), či Oľga Turčanová v Bláznivej nedeli (1960). Jej herecký temperament oslovil aj režisérov činoherných inscenácií – Kalonike v Lysistrate (1962), Eleanora a Chcecchina v Klebetniciach (1963).

Nástup moderného muzikálu priniesol Oľge Gallovej nové možnosti. S prehľadom v ňom uplatnila svoje tanečné a pohybové schopnosti a svojsky temperamentný herecký i spevácky prejav. Súčasne ho vďaka  charakterovo náročným postavám rozvinula do plných tónov a zrelých dramatických polôh – Giovanna Carettiová (Keď je v Ríme nedeľa, 1959), Lois Laneová-Bianka (Pobozkaj ma, Katarína! 1963), Irena Mollyová (Hello, Dolly! 1966), Hodla (Fidlikant na streche, 1968), Anita (West side story, 1969). K vrcholným kreáciám jej muzikálového repertoáru patrili postavy Aldonzy-Dulcinei (Don Qujite, 1967) a Hortenze (Zorba, 1970), v ktorých naplno vyznelo nielen jej zrelé spevácke interpretačné umenie, ale aj zmysel pre charakterovú drobnokresbu a vybudovanie dramatickej klenby stvárňovanej postavy.

Oľga Gallová bola dlhé roky stabilnou oporou spevoherného súboru Divadla Nová scéna a jej interpretačné umenie si našlo cestu k rôznym formám hudobno-dramatického prejavu od operety cez hudobnú komédiu až po muzikál – Wanda Kvasinskaja (Poľská krv, 1970), Mešťanostová (Revízor, 1973), Hammondová (Ohnivák, 1980), Gudula (Kráľ bláznov, 1984) i k poetikám a požiadavkám rôznych generácií režisérov (František Krištof Veselý, Bedřich Kramosil, Ivan Krajíček, Peter J. Oravec...). Našla uplatnenie vo filme i televízii.

Zdroj: Divadelný ústav, Zuzana Nemcová

Partneri divadla

S podporou:
Partner DNS:
Mediálni partneri: